Konkurs Savoir Vivre „Obycie umila życie” jest projektem autorskim realizowanym od ponad siedemnastu lat.

Udział w konkursie gwarantuje uczestnikom poznanie zasad kulturalnego zachowania, zarówno w domu, w szkole, wśród codziennych sytuacji życiowych oraz podczas oficjalnych spotkań, czy rozmów kwalifikacyjnych. Pragniemy, aby takie wartości jak wychowanie, kultura osobista i obycie towarzyskie nadal odgrywały ważną rolę w życiu każdego człowieka, dążymy więc do ich popularyzacji w jak najszerszym kręgu odbiorców.

Konkurs przebiega wieloetapowo, obok walorów edukacyjnych zapewnia również dobrą zabawę i zdrową rywalizację. Pierwszy etap konkursu obejmuje wewnętrzne eliminacje prowadzone na terenie szkół. Drugi – półfinał ma formę pisemnego testu, do którego zapraszamy drużyny wytypowane przez szkoły. Finał z udziałem publiczności rozgrywa się między zespołami, które zdobyły w teście najwięcej punktów w swojej kategorii wiekowej. Ten etap konkursu łączy wiedzę teoretyczną z praktyką.

Konkurs Savoir Vivre „Obycie umila życie” zostaje zawieszony na dwa lata. Konkurs nie odbędzie się w latach 2018 i 2019. Kolejna edycja odbędzie się w 2020 roku.

Do tego czasu będziemy pracować nad zmianą jego formuły, zakresem pytań i przebiegiem.

Dzielnicowy Konkurs Recytatorski stanowi eliminacje dzielnicowe do Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” i Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Ideą konkursu jest promowanie literatury i czytelnictwa.

„Warszawska Syrenka” adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów. Podczas konkursu zwracamy uwagę na dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę mowy i ogólny wyraz artystyczny.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą  otwartą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób starszych.

Organizatorzy zwracają uwagę, że nasz język staje się coraz uboższy, gubi odcienie i subtelności, został ograniczony do funkcji informacyjnej. Ratunku trzeba szukać, w powrocie do poezji. Bo przecież poezja – kreuje. To poeci, tworząc nowe słowa, szukając nowych barw słów istniejących, budzą naszą wyobraźnię, a tworząc nowe kształty wiersza – uczą dyscypliny, konstrukcji wypowiedzi. Uczą  f o r m y. Musimy bronić naszego języka. To jest nakazem chwili, a oczywistym zadaniem ruchu recytatorskiego.

Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej „Asteriada” to obecnie jedno z większych mazowieckich przedsięwzięć adresowanych do młodego pokolenia, które cieszy się uznaniem i renomą. Idea, która mu nieustannie przyświeca, to zainteresowanie młodych działalnością na rzecz i dla kultury.

Dążymy do tego, aby „Asteriada” była miejscem wymiany pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą. Jej celem jest konfrontacja dorobku artystycznego grup prezentujących poszczególne placówki Mazowsza. Chcemy, by dzieci i młodzież znajdowali dla siebie przestrzeń do artystycznego działania i próbowali swoich sił jako twórcy. Dlatego w ramach „Asteriady” najlepsi instruktorzy pomagają im realizować marzenia.

Dziecięcy Festiwal „Przedszkolada” stanowi  rozwinięcie myśli Konfucjusza Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.

„Przedszkolada” posługuje się zabawą w procesie edukacyjnym. Chcemy, aby wspierała rozwój dzieci przez całe spektrum działań kulturalnych.

Do udziału w Festiwalu zapraszamy zespoły z przedszkoli publicznych, mieszczących się na terenie Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy.

Udział w „Przedszkoladzie” jest ważny także dla pedagogów. Daje im możliwość wymiany doświadczeń w obszarze edukacji kulturalnej.

Włochowski Festiwal „Rozmaitości”

Zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez szkoły z naszej dzielnicy powołaliśmy nowy festiwal. „Rozmaitości” skierowane są do uczniów włochowskich szkół oraz do podopiecznych placówek pozaszkolnych.

Festiwal ma na celu animację artystyczną dzieci i młodzieży. Służy edukacji kulturalnej i promowaniu amatorskich talentów artystycznych. Chcemy stworzyć dzieciom i młodzieży możliwości zaprezentowania własnej twórczości oraz umożliwić konfrontację dorobku artystycznego grup reprezentujących poszczególne placówki.

Liczymy na to, że Festiwal będzie również platformą wymiany pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy artystycznej z dziećmi i młodzieżą.